10. Viipurin portti ja vartiorakennus

Tällä paikalla sijaitsi Haminan linnoituksen Viipurin portti, joka oli yksi linnoituksen kolmesta portista. Viipurin ja Lappeenrannan porttien kautta kulki Haminan läpi kulkenut Suuri rantatie. Viipurin portin vartiorakennus valmistui vuonna 1776. Se on alkujaan ollut ulkoasultaan samanlainen kuin niin ikään säilyneet Meriportin ja Lappeenrannan portin vartiorakennukset. Rakennus on muutettu varuskunnan työtuvaksi ja myöhemmin asuinkäyttöön 1800-luvulla. Muutoksen yhteydessä edessä olleet holvirakenteet muutettiin sisätiloiksi ja etuseinä muuttui yhtenäiseksi.

HAMINAN LINNOITUS

Ruotsalaiset aloittivat linnoituksen suunnittelun ja rakentamisen 1700-luvun alussa. Turun rauhassa 1743 Haminasta tuli osa Venäjää. Venäläiset jatkoivat linnoituksen rakentamista. Nyt torjunta suuntaa kuitenkin käännettiin 180 astetta. 1800-luvun alussa linnoitus oli käytännössä valmis.

Tähtimäinen linnoitus

Haminan symmetrisessä linnoitusmallissa ympyrä jaettiin neliöillä geometrisesti siten, että syntyi kahdeksankulmainen monikulmio.

Tällaisia tähtimäisiä linnoituksia, joiden sisällä on ympyräasemakaavan muotoinen kaupunki, on Euroopassa jäljellä enää kaksi: Hamina ja Palmanova.

Historia elää Haminassa

© 2023 haminanmuseokatu.fi. All rights reserved.