8. Kadettikoulun hallinto- ja juhlarakennus

Tällä paikalla sijaitsi Kadettikoulun juhla- ja hallintorakennus Keisarinsali, joka valmistui vuonna 1875. Rakennus valmistui vanhan Kadettikoulun hallintorakennuksen tilalle. Rakennukseen sijoitettiin kirjasto, tykistömuseo, päivystyshuone, arkisto sekä asuintilat kadettikomppanian päällikölle, luokkainspehtorille, adjutantille ja oikeusupseerille. Rakennuksessa oli upea juhlasali.

Myöhemmin rakennus toimi Reserviupseerikoulun esikuntana ja juhlatilana. Siinä sijaitsi myös Haminan Sotilaskotiyhdistyksen sotilaskoti. Talvisodassa rakennuksessa toimi Kotkan lohkon esikunta ja se vaurioitui pommituksissa maaliskuussa 1940 ja se purettiin jatkosodan jälkeen. Jäljelle jääneistä tiilistä rakennettiin Haminan Sotilaskotiyhdistyksen uusi sotilaskoti vuonna 1948 osoitteeseen Kadettikoulukatu 8. Nykyisin paikalla olevassa rakennuksessa ovat aikanaan toimineet mm. varuskunnan ruokala, asuntoja, elokuvateatteri, opetusauditorio, sauna ja sotilaskoti.

SOTILASKOTI

Haminan sotilaskoti on toiminut paikalla olleessa juhlarakennuksessa sekä talvisodassa tuhoutuneen rakennuksen paikalle rakennetussa nykyisessä rakennuksessa.

Tähtimäinen linnoitus

Haminan symmetrisessä linnoitusmallissa ympyrä jaettiin neliöillä geometrisesti siten, että syntyi kahdeksankulmainen monikulmio.

Tällaisia tähtimäisiä linnoituksia, joiden sisällä on ympyräasemakaavan muotoinen kaupunki, on Euroopassa jäljellä enää kaksi: Hamina ja Palmanova.

Historia elää Haminassa

© 2023 haminanmuseokatu.fi. All rights reserved.